Suchen
Veranstaltungen filtern nach...

Open Call: Bring your music idol!

15 BIPOC*تماس باز با
موسیقی که دوست دارید را با خود بیاورید!
ما پشتیبان شما هستیم: ازهانوفر، چه به تنهایی و چه در جمع، مهمترین چیز این است که انگیزه داشته باشید.
آیا همیشه دوست داشتید نوازندگان مورد علاقه خود را زنده ببینید؟
یا فقط به سازماندهی یک رویداد کمک کنید؟ پس اکنون شانس شماست!
Kulturzentrum Faust مرکز فرهنگی فاوست
این مرکزمی‌خواهد فضایی را به شما ارائه دهد تا ستارگان موسیقی خود را در پایان ژوئن (22 تا 25 ژوئن) به هانوفر بیاورید و دو روز موسیقی زنده را در سالن دهه 60 و مفیستو ترتیب دهید.

شما آزاد هستید که این روزها را سازماندهی کنید و می توانید به روش های گوناگون همراه شوید: طراحی برنامه، رزرو، گرافیک، تبلیغات، اجرای رویداد (پشتیبانی از هنرمندان، فناوری، آگاهی … و غیره).
ما می خواهیم برای شش ماه از ژانویه تا ژوئن جلسات منظمی را به هم متصل، برنامه ریزی و سازماندهی کنیم. کل این کار به عنوان کار جمعی برنامه ریزی شده است که برای آن مورد قدردانی و حمایت ما قرار خواهید گرفت. این در مورد گرد هم آوردن دیدگاه های نژادپرستانه و فراهم کردن زمان برای توانمندسازی متقابل است.

پایه اش هستید؟ اگر می‌خواهید آنجا باشید و می‌توانید به اولین جلسه در 28 ژانویه 2023 از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر در سالن دهه 60 در محوطه ی فاوست بیایید.

Email: opencall@kulturzentrum-faust.de